Wie wil meedoen?Waar Het Asfalt Ophoudt bestaat uit 20 tot 25 zangers.

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor Tijdreis, een nieuwe voorstelling die we in maart 2019 gaan spelen.
Maar ook na deze voorstelling kunnen wij nog enthousiaste zangers en zangeressen gebruiken, met name sopranen.
Stap in en zing mee met een unieke theaterzangervaring!

Je bent altijd welkom om een keer te komen kijken en meezingen.
Daarna kun je een proeftijd van 6 weken aangaan om te onderzoeken of Het Asfalt bij jou past, en jij bij Het Asfalt.
Dan doe je ook een stemtest bij onze dirigent; hij bepaalt dan bij welke stemgroep je past.

Meld je aan via:   info  @  waarhetasfaltophoudt.nl   (spaties weglaten)
of bel voor meer informatie met Lilian (06 - 45 55 66 83).

Wil je alvast iets van Het Asfalt zien? Klik dan hier voor een film-impressie van onze laatste voorstelling.