Het koor

Waar Het Asfalt Ophoudt zingt eigentijdse Nederlandstalige muziek. Veel kleinkunstliederen, met hier en daar wat pop,
altijd meerstemming, soms a capella, vaak met begeleiding.
Als theaterkoor besteden we veel aandacht aan de presentatie en theatrale setting van de nummers, waardoor ieder lied helemaal tot z’n recht komt. Dus, niet alleen leuk om naar te luisteren, σσk nog boeiend om naar te kijken!

foto: Joke Rijken van Olst

Het Asfalt repeteert elke maandagavond van 20.15 – 22.30 uur in de Venue, Varkenmarkt 16 (een zijstraat van de Sint Jacobstraat in het centrum van Utrecht).

Waar Het Asfalt Ophoudt is een vereniging, met een bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt. Ook zijn er commissies actief voor optredens, het repertoire, de promotie, de GroteTheaterproductie die voor de eerste helft van 2016 gepland staat, de presentatie en voor het jaarlijkse koorweekend.

Het repertoire wordt samengesteld uit nummers die door de leden zijn aangedragen. Ver- of hertalingen van geschikte buitenlandse nummers worden door koorleden gemaakt. Veel arrangementen zijn van de hand van de huidige dirigent Marcel Duijs en zijn voorgangster Ines Leijen, tevens oprichtster van Het Asfalt.
Voor de theatrale setting werkten wij een aantal jaren met regisseur Stefan van Wieringen; daarna heeft Meta Stevens enige tijd met ons gewerkt. De laatste theatervoorstelling "Over ongebaande paden" (april 2016) werd theatraal vormgegeven door Margit Odems.

De naam van dit koor vindt zijn oorsprong in het eerste koorweekend, toen het koor nog naamloos repeteerde. Dat weekend vond plaats in de Belgische Ardennen. Het onderkomen was volgens de routebeschrijving te vinden “… daar waar het asfalt ophoudt en de stilte begint … “