Het koor

Waar Het Asfalt Ophoudt zingt eigentijdse Nederlandstalige muziek. Veel kleinkunstliederen, met hier en daar wat pop,
altijd meerstemming, soms a capella, vaak met begeleiding.
Als theaterkoor besteden we veel aandacht aan de presentatie en theatrale setting van de nummers, waardoor ieder lied helemaal tot z’n recht komt. Dus, niet alleen leuk om naar te luisteren, σσk nog boeiend om naar te kijken!

foto: Margit Odems

Het Asfalt repeteert elke maandagavond van 20.15 – 22.30 uur, in de Jenaplanschool aan de Poortstraat 73 in Utrecht (Wittevrouwen).

Waar Het Asfalt Ophoudt is een vereniging, met een bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt. Ook zijn er commissies actief voor optredens, het repertoire, de promotie, de nieuwe theaterproductie die voor de eerste helft van 2019 gepland staat en voor het jaarlijkse koorweekend.

Het repertoire wordt samengesteld uit nummers die door de leden zijn aangedragen. Ver- of hertalingen van geschikte buitenlandse nummers worden door koorleden gemaakt. Veel arrangementen zijn van de hand van de huidige dirigent Marcel Duijs en zijn voorgangster Ines Leijen, tevens oprichtster van Het Asfalt.

Voor de theatrale setting werkten wij eerder een aantal keren met regisseur Stefan van Wieringen; daarna heeft Meta Stevens enige tijd met ons gewerkt. De laatste theatervoorstellingen, "Over ongebaande paden" (april 2016) en TIJDREIS (maart 2019), werden theatraal vormgegeven door Margit Odems.

De naam van dit koor vindt zijn oorsprong in het eerste koorweekend, toen het koor nog naamloos repeteerde. Dat weekend vond plaats in de Belgische Ardennen. Het onderkomen was volgens de routebeschrijving te vinden “… daar waar het asfalt ophoudt en de stilte begint … “